Corona Protocol Zwemtraining Duikteam-Thalassa

Protocol verantwoord zwemmen Duikteam Thalassa      UPDATE 1 december 2020


De zwembadtrainers van Thalassa hebben een Protocol verantwoord zwemmen opgesteld. Deze is goedgekeurd door de SRO/Amerena.

Als je komt zwemmen lees dan eerst onderstaande regels aandachtig door zodat je goed voorbereidt in het zwembad aankomt en weet wat je te wachten staat. Mochten er in de toekomst nieuwe versoepelingen door de overheid worden ingevoerd zullen wij deze ook opnemen in ons protocol.

Voor vragen kan je terecht bij de zwembadcoördinator Ariën van Drumpt (zwembadtrainers@duikteam-thalassa.nl) of op de zwemavond bij de zwembadtrainer, te herkennen aan de blauwe polo.

Voor alle deelnemers aan de zwemtraining gelden de volgende regels:

 • Handel volgens de Veiligheid- en hygiënemaatregelen van het RIVM, de gemeente Amersfoort, het Zwembad de Amerena en Duikteam Thalassa;
 • Bij enige twijfel over je gezondheid: blijf thuis!
 • Bij binnenkomst in Amerena is het dragen van een mondkapje wel verplicht;
  Vanaf het moment dat zwemmers aan de badrand omgekleed zijn voor het zwemmen kan het mondkapje af en bij de kleding achter gelaten worden. Direct na het zwemmen kunnen sporters aangekomen bij hun kleding hun gezicht afdrogen en dient het mondkapje voordat de men naar de kleedkamer loopt weer gedragen te worden.
 • Voor al het zwembadpersoneel, trainers, coaches en andere sportbegeleiders geldt altijd een mondkapjesplicht, tenzij je actief meesport (ook op de kant), dan hoeft je geen mondkapje op; Uitgezonderd zijn zwemonderwijzers (in het water en op de kant) tijdens de zwemles. Voor en na de zwemles geldt ook voor hen wel een mondkapjesplicht.
 • Volg de aanwijzingen van het bestuur, Amerena zwembadpersoneel en de Duikteam Thalassa zwemtrainers;
 • Kom alleen op de vooraf besproken tijden, maximaal 10 minuten voor de start van de training (training start om 21:00 uur) naar het zwembad;
 • Kom met persoonlijk vervoer, zoals te voet, met de fiets of auto;
 • Ga voorafgaand aan het zwembadbezoek thuis naar het toilet;
 • Trek thuis alvast je badkleding aan onder je gewone kleding. Op een aangeduide locatie in de badinrichting hoef je als zwemmer alleen de ‘overkleding’ uit te trekken en in een meegenomen sporttas mee te nemen naar een aangewezen plek, inclusief schoenen. Na het zwemmen, kan je jezelf omkleden in de daartoe aangewezen ruimtes;
 • Was voorafgaand aan en na het zwembadbezoek je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
 • Beperk de aanrakingen met deuren, hekken, bankjes e.d. tot het noodzakelijke minimum;
 • Gebruik alleen je eigen materialen (duik/zwembril, en vinnen);
 • Gebruik een anti-fog middel om het beslaan van het masker te voorkomen (dit voorkomt het spugen in het masker!);
 • Houd minimaal 1,5 meter afstand van andere personen;
 • Verlaat de accommodatie na het zwemmen zo spoedig mogelijk via de aangegeven route;
 • Douche thuis;
 • Aanmelden voor de training via een evenement is weer veplicht. Dit om het maximale aantal van 30 personen in het zwembad te kunnen waarborgen.

Specifiek voor de zwemtrainers gelden de volgende richtlijnen:

 • Zorg voor voldoende desinfectiemiddelen, zodat je indien nodig uitrusting of handen kunt desinfecteren en dat deze gebruikt kunnen worden door de deelnemers;
 • Richt de zwemtraining zodanig in dat de 1,5 meter afstand gewaarborgd kan worden;
 • Denk hierbij in ieder geval aan aanpassingen bij uitvoeren van de rek en strekoefeningen, de instructie, in het water gaan en uit het water komen;
 • Met de duikschool is afgesproken dat zij aan een kant van het Torenbad blijven en de zwemmers van Thalassa aan de andere kant. In het zwembad blijven de duikers en zwemmers elk op hun eigen kant.
 • In sommige gevallen is het noodzakelijk, bv. bij EHBO-handeling, dat je als trainer binnen de 1,5 meter van de zwemmer komt. Let op je eigen veiligheid en denk daarbij na over mogelijke besmettingsrisico’s. Beoordeel bij elke situatie of het noodzakelijk is het slachtoffer binnen anderhalve meter te benaderen. Is dit niet nodig, verleen dan hulp op afstand door aanwijzingen te geven waarmee het slachtoffer zichzelf helpt;
 • In het geval van reanimatie is het advies om geen mond-op-mond of mond-op-maskerbeademing te geven maar je te beperken tot het geven van borstcompressies.


Regels voor de training:

 • De zwemmers dienen zich aan de instructies van de trainers te houden zodoende onderling contact bij het in en uit het water komen te voorkomen. Dit geldt ook voor aanwijzingen gegeven door het personeel van de Amerena;
 • Er geldt weer een 1-richtingsverkeer per zwembaan. Er worden 4 zwembanen (baan 3, 4, 5 en 6) neergelegd voor de training;
 • Vrij zwemmen is nu helaas niet mogelijk. Baan 3 is in gebruik voor de zwemtraining. Let op de duikers die mogelijk aan de oppervlakte komen.
 • Tijdens het zwemmen wordt gevraagd ook 1,5 meter afstand te houden van andere personen. Voorkom onderling contact, dus let op bij het aan de kant hangen;
 • Zwemmers gebruiken alleen hun eigen materialen (duik/zwembril, snorkel en vinnen);
 • Het gebruik van andere zwem attributen zoals plankjes, dumbles, ballen, etc is toegestaan;
 • Gebruik een anti-fog middel om het beslaan van het masker te voorkomen (dit voorkomt het spugen in het masker!);


Op de website van de Amerena staat een filmpje (banenzwemmen)  over de te volgen looproutes naar de zwembadtraining. Kijk hier ook een keertje naar zodat je weet wat je te wachten staat.