Privacyverklaring en cookiebeleid

PRIVACYVERKLARING EN COOKIEBELEID

Als je donateur wordt van Stichting Duikteam Thalassa Amersfoort (hierna Duikteam Thalassa), worden er persoonsgegevens verzameld. Op deze pagina leggen we uit welke gegevens we verzamelen en wat we ermee doen. Wij vinden het belangrijk dat je gegevens op een zorgvuldige en veilige manier worden verwerkt. Bij de verwerking houden we ons daarom aan de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Duikteam Thalassa is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens. Dit privacyreglement is van toepassing op het systeem die in gebruik is bij Duikteam Thalassa.

Wanneer je vragen hebt over dit privacyreglement of een klacht hebt over de manier waarop wij met je persoonsgegevens omgaan dan kun je contact opnemen met secretariaat@duikteam-thalassa.nl.

(Proef)donateurs

Als je (proef)donateur beschikt Duikteam Thalassa  over bepaalde persoonsgegevens zoals je naam, adres, leeftijd en e-mailadres. Deze gegevens worden slechts gebruikt voor administratieve en organisatorische doeleinden van Duikteam Thalassa . Je persoonsgegevens worden zorgvuldig en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens bewaard en gebruikt.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken je persoonsgegevens alleen voor de doeleinden die worden beschreven in dit privacyreglement.

Communicatie over activiteiten

Alle leden waarvan een emailadres bekend is ontvangen alle communicatie over activiteiten in de vorm van nieuwsbrief, mails over individuele duiken en evenementen of andere mededelingen vanuit het bestuur of secretariaat. Je e-mailadres wordt automatisch aan de verzendlijst van deze communicatie toegevoegd. Afmelden kan te allen tijde via secretariaat@duikteam-thalassa.nl.

Voor onze ledenadministratie maken wij gebruik van software van derden. Het kan voorkomen dat deze derden toegang hebben tot je persoonsgegevens. Als dat het geval is, nemen wij passende maatregelen om ervoor te zorgen dat je gegevens afdoende worden beveiligd en uitsluitend voor de beoogde doeleinden worden gebruikt. Je persoonsgegevens worden in geen geval door Duikteam Thalassa  aan derden verkocht of met ze gedeeld.

Beveiliging

Duikteam Thalassa  neemt beveiligingsmaatregelen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik. Je gegevens worden via beveiligde verbindingen verzonden over het internet. We leggen derden die worden ingeschakeld bij het beheer van het administratiesysteem contractueel de verplichting op om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. De website maakt enkel gebruik van een sessiecookie.

Cookie om te bepalen of je ingelogd te kunnen blijven zonder dat je steed opnieuw in hoeft te loggen

Inzage, wijzigen en verwijderen persoonsgegevens

Elke (proef)donateur kan zijn/haar gegevens inzien en wijzigen door op de website in te loggen met een gebruikersnaam en wachtwoord. Het wachtwoord is versleuteld omgeslagen en dus niet door bijvoorbeeld de secretaris op te vragen.

Je hebt op ieder moment het recht om de persoonsgegevens die bij ons zijn opgeslagen in te zien.

Je kunt ons ook altijd verzoeken die persoonsgegevens te wijzigen. Voor meer informatie en vragen over je persoonsgegevens kun je contact opnemen met secretariaat@duikteam-thalassa.nl.

In onderstaande tabel kan je snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens verzamelen.

De gegevens worden bewaard gedurende de looptijd van de overeenkomst en nog 7 jaar na beƫindiging (wettelijke verplichting).

Soort gegeven

Verplicht?

Reden van vastleggen

NAW gegevens:

voornaam, achternaam. Eventueel tussenvoegsel, eventueel voorletters(s), straat, huisnummer, postcode, woonplaats

ja

Uitvoering van de overeenkomst (ondubbelzinnig bepalen om welke donateur het gaat)

Geboortedatum

nee

Welk soort donateurschap (tarief). Indien niet opgegeven gaan we uit van volwassene.

Telefoonnummer of mobiele nummer

nee

Mogelijkheid van contact bij vragen

Email

nee

Bijna alle communicatie vanuit de club verloopt per email

Bijbehorende hoofdbewoner

nee

Voor een donateur op hetzelfde adres geldt een korting

Iban-gegevens

Proefdonateurs: nee /niet

Donateurs: ja

Automatische incasso

Uitvoering van de overeenkomst

Brevet

ja

Je kan alleen lid zijn als je gebrevetteerd bent.

Lidnummer

ja

Wordt door systeem automatisch toegekend

Foto

nee

Herkenning voor andere donateurs in afgeschermde deel van de website

In welke commissie/lidgroep een donateur is

ja

Managen van informatie

Facturen

ja

Wettelijke verplichting

Datum laatste duikkeuring

Datum laatste EFR brevet

Datum laatste O2 brevet

nee

Voor eigen referentie donateur

Datum ingansdatum en einde donateurschap.

ja

Financiele administratie


Dit privacyreglement is voor het laatst gewijzigd op 01 mei 2018.